cart
Валута:

header1 old

Тестове

Прозоречната изолация In’Flector значително подобрява нивото на изолация на прозорците. Тези прости тестове демонстрират това.

 Тест с нагревателна лампа

Нагревателна лампа 250W излъчва към двата термометъра. Панелът In’Flector се намира между термометрите. Термометърът от страната на лампата спрямо екрана показва температура достигаща 183 F(фаренхайт), а над In’Flector температурата е само 91 F – по-ниска с 92 F!

Какъв обем топлина отразяват различните видове прозорци и колко по-добра е прозоречната изолация In’Flector?

Тестовото оборудване за стъкла произведено от EDTM ще ни позволи да демонстрираме това. В този експеримент лампата излъчва към калибриран измерител на мощност. Три вида стъкла се поставят между лампата и измерителя на мощност и се определя количеството топлина преминаващо през стъклото.

inflector test 1

In’Flector дава снижаване с 92F

 Видове тествани стъкла:

Обикновено
прозрачно
Двойно
прозрачно
Двойно
нискоемисионно
стъкло
inflector test 2

На следващите снимки се вижда измереното количество топлина преминаващо през стъклото.
Обикновено прозрачно: преминава 85% топлина.
Двойно прозрачно: преминава 70% топлина.
Двойно нискоемисионно стъкло (Low-E): преминава 61% топлина.

Обикновено
прозрачно
Двойно
прозрачно
Двойно
нискоемисионно
стъкло
inflector test 3

А сега, вместо стъкло да поставим екран In’Flector между лампата и датчика. Измерителят на мощността показват само 20 % топлина, достигаща до него – което е три пъти по-добро от най-доброто двойно остъкляване.

Според отчетите от лабораторните изпитания на материала In’Flector отразява 72% от топлинното излъчване.

Обикновено
прозрачно
Двойно
прозрачно
Двойно
нискоемисионно
стъкло
inflector test 4

Сега, да тестваме отново стъклата, но този път с изолационен екран In’Flector. На снимките е показано снижаване на преминаването на топлина през стъклото в проценти.

Обикновено прозрачно: през стъклото преминава само 17% топлина – снижение 85%.
Двойно прозрачно: през стъклото преминава само 15% топлина – снижение 70%.
Двойно нискоемисионно стъкло (Low-E): през стъклото преминава само 13% топлина – снижение 61%.

 
Посочените по-горе изпитания показват, че при използването на In’Flector по прозорците отвътре, обемът на топлината преминаваща през стъклото се намалява значително.

Сертификати / Certificates