cart
Валута:

header1 old

Инфрачервени отоплителни уреди за закрити и открити площи

Тук можете да намерите техническа информация за инфрачервените отоплителни уреди за закрити и открити площи.

Области на приложение

Инфрачервените отоплителни тела за външни площи имат много приложения, поради редица предимства:

  •           Работят безопасно, дори при екстремни метеорологични условия;
  •           Затоплят незабавно, след като бъдат включени;
  •           Монтират се лесно, не заемат място и са леки и леснопреносими;
  •           Не се нуждаят от консумативи, газови бутилки и прочие;
  •          Подходящи са едновременно и за открити и за закрити помещения – не отделят въглероден двуокис

Как работят късовълновите инфрачервени уреди?

Какво е кварцово/късовълново инфрачервено отопление?

Кварцовото отопление е вид лъчисто отопление, обикновено наричано инфрачервено отопление с къси вълни. Светлинното отопление използва инфрачервени вълни, за да загрява директно повърхностите на обектите. Всички обекти излъчват и абсорбират инфрачервена топлина, която е част от електромагнитния спектър с честота под видимата светлина. По-горещите предмети излъчват повече инфрачервена топлина. Това е основата на технологията на повечето инфрачервени кварцови нагреватели.

Видове инфрачервено отопление

Късовълново инфрачервено отопление

1367 Diagram showing how short wave infrared heat is emitted from infrared heaters

Висококачествените кварцови нагреватели с къси вълни работят като слънцето, без предварително нагряване и с възможност за мигновена топлина, идеални за зоново отопление и отопление на открито. Нагревателите с къси вълни затоплят хората и предметите, които те в технич обхват на лъчение, а не въздуха. Резултатът е приятна за обитаване среда със свеж въздух. 

 

Сравнение между отопление чрез инфрачервени отоплителни уреди и други отоплителни методи

Сравнение с газови отоплителни уреди

Дизайн

Газовите нагреватели обикновено са натрапчиви, тъй като са големи по обем и заемат много място. Ние предлагаме широка гама от инфрачервени отоплителни уреди, проектирани така, че да бъдат инсталирани безпроблемно в заобикалящата ги среда.

Принцип на действие

Инфрачервеното отопление е отопление вдъхновено от природата. Най-големият източник на топлина за нашата планета е Слънцето. Слънчевите инфрачервени лъчи изминават дългия път в Космоса с минимална загуба на енергия. Когато по пътя на лъчите се изпречи повърхност, енергията им бива поглъщана като се превръща в топлина.

Инфрачервено отопление

Инфрачервени лампи

По правило обикновените отоплителни пури не трябва да работят в ъглова позиция, тъй като ще изгорят. Предлаганите от InfraHEAT инфрачервени нагреватели използват инфрачервени лампи, които са специално проектирани да работят хоризонтално или под ъгъл. Винаги гледайте лампата в нагревателя и се уверете, че тя е маркова лампа, а не евтина алтернатива.

Кварцовият линеен нагревател винаги трябва да има силно отразяващ, дълготраен алуминиев рефлектор, който насочва фокусиран енергиен лъч върху площта, която искаме да отопляваме. Специално предимство на регулируемото насочване на лъча е, че високо интензивното излъчване може да бъде осигурено на ниски нива, въпреки че нагревателят е монтиран на високо ниво.

Зелена енергия и енергоспестяване – късовълново инфрачервено отопление

Инфрачервеното отопление се счита за много ефективно, поради фактът, че то е зоново отопление: отоплява само определена зона вместо цялата стая/пространство. За разлика от конвективните отоплителни уреди, инфрачервеното отопление не загрява въздуха, а отдава топлината си приятно, както слънцето на хората. Късовълновите инфрачервени отоплителни уреди затоплят веднага и следователно пестят по-малко енергия. Те са най-добрият начин за отопление на големи сгради, като например църкви, хангари на самолети и гари, тъй като не е необходимо време за предварително нагряване и топлината не се издига до тавана.

Ниво на защита IP

IP код

IP кодът (или международната оценка за защита, понякога също така интерпретиран като оценка за защита на Ingress) се състои от буквите IP, последвани от две цифри и незадължително писмо. Както е определено в международния стандарт IEC 60529, той класифицира степента на защита, осигурена срещу навлизането на твърди предмети (включително части на тялото, като ръце и пръсти), прах, случайни контакти и вода в електрически заграждения. Стандартът има за цел да предостави на потребителите по-подробна информация, отколкото неясни маркетингови термини, като например водоустойчивост.

Контролиране по зони

Икономия на енергия

Предлаганите от нас отоплителни уреди на английския производител Tansun могат да бъдат контролирани от ключове и контролери, проектирани да отговарят на всякакви изисквания и нужди. При нужда от отопление на голям обем, най-доброто решение е зоновото отопление - затопляне на използваемите зони, без нужда от излишно използване на енергия за отопляване на целия обем въздух. Контролерите на Tansun позволяват включването / изключването на инфрачервените нагреватели и намаляват употребата на енергия  от 100% на 75% до 50%.

Сертификати / Certificates