cart
Валута:

header1 old

Видове инфрачервено отопление

Късовълново инфрачервено отопление

1367 Diagram showing how short wave infrared heat is emitted from infrared heaters

Висококачествените кварцови нагреватели с къси вълни работят като слънцето, без предварително нагряване и с възможност за мигновена топлина, идеални за зоново отопление и отопление на открито. Нагревателите с къси вълни затоплят хората и предметите, които те в технич обхват на лъчение, а не въздуха. Резултатът е приятна за обитаване среда със свеж въздух. 

Поради принципа на затопляне - директното загряване на предметите чрез късовълнови инфрачервени лъчи, без топлинни загуби от подгряване на въздуха, този тип отопление е идеален за тераси, външни части на барове, ресторанти, зимни градини. Нагревателите с къси вълни осигуряват най-добра топлинна интензивност, необходима за отопление на големи по обем помещенията като църкви и промишлени сгради.

Кварцовите нагреватели с къси вълни отделят около 92% от своята енергия като топлина без нужда от предварително загряване, което ги прави високо енергийно-ефективни за места без добра изолация и с нужда от мигновенно затопляне. 

Ние предлагаме широка гама късовълнови инфрачервени отоплителни уреди, намиращи безброй приложения.

 

Средновълново инфрачервено отопление

1368 Diagram showing how medium wave infrared heat is emitted from infrared heaters

Кварцовите нагреватели със средна дължина на вълната са по-подходящи за отопление на закрито и за полузатворени помещения, за зони като оранжерии, търговски сгради и прибиращи се козирки, където се изисква по-нежна топлина. Времето за затопляне на този вид отоплителни уреди обикновено е 3-7 минути. Топлинният елемент в нагревателите със средна вълна обикновено е керамична лампа. Керамичният нагревателен елемент разпространява лъчи в невидимия инфрачервен спектър, което прави използването на подобен тип уреди подходящо за места, където не е желателно наличието на допълниелно осветление (театри, аудитории и т.н.). Въпреки че не осигуряват топлиннния интензитет, който отоплителите с къси вълни могат да осигурят, нагревателите със средна вълна също не съдържат стъкло, което ги прави идеални за болнични сгради и помещения със спрецифични изисквания.

Топлината на средната вълна не е насочена и е податлива на движение на въздуха, поради което този тип отоплителни уреди не са подходящи за изцяло открити площи. Дължината на вълната е обратно пропорционална на температурата. Тъй като температурата се покачва, дължината на вълната намалява. 

Различни отоплителни уреди със средна дължина на вълната, предлагани от нас, можете да разгледате тук.

 

Дълговълново инфрачервено отопление

1369 Diagram showing how long wave infrared heat is emitted from infrared heaters

Дълговълновото инфрачервено отопление се използва предимно за отопление на закрити, затворени помещения с добра термостабилност. Отоплението с този вид отоплителни уреди е инертно, осигурява се чрез продължително акумулиране на топлина. Отоплителните лъчи са в невидими за нашето зрение.

Акумулираната в околните повърхности топлина затопля индиректно човешкото тяло и създава усещане за комфорт, като същевременно оставя въздуха в помещението свеж.

Дълговълновите отоплителни уреди са силно неподходящи за отопление на открито, тъй като излъчената инфрачервена топлина е податлива на движение на въздуха и лесно се влияе от вятъра, като по този начин затопля въздуха, вместо да прониква през него и да затопля човека.

Предлаганите от нас дълговълнови инфрачервени отоплителни уреди можете да разгледате тук.

 

Сертификати / Certificates